Λίστα Δραστηριοτήτων

 • Οργάνωση το έτος 2015 στην λίμνη Κερκήνη του Πανευρωπαϊκού ετήσιου συνεδρίου του SAVE Foundation και του 9ου σεμιναρίου με θέμα “Μη Αναγνωρισμένοι και Απομονωμένοι Πληθυσμοί Σπανίων Φυλών”, “Unrecognised and Isolated Populations of Rare Breeds and Varieties”
 • Οργάνωση συνεδρίου στο Σχηματάρι το έτος 2010 σε συνεργασία με το SAVE Foundation με τίτλο «Δίκτυο σπάνιων φυλών αγροτικών ζώων της Ελλάδας – Έμφαση στα μικρά μηρυκαστικά».  Το συνέδριο θεωρήθηκε από κοινού πολύ επιτυχημένο διότι ίσως για πρώτη φορά βρέθηκαν πανεπιστημιακοί, εκπρόσωποι κέντρων γενετικής βελτίωσης και άλλων κρατικών φορέων μαζί με κτηνοτρόφους και συζήτησαν προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο. 
 • Συμμετοχή σε εκθέσεις:  Γιορτή Πελίτι (Μάιος 2008, 2011),  Έκθεση DIANA (Αθήνα 2009, 2010, 2011), Έκθεση Ζωοτεχνίας (Θεσσαλονίκη 2009, 2011,2013, 2015, 2017, 2019).
 • Ακαδημαϊκή έρευνα σε παλιές πηγές ήταν καθοριστικής σημασίας στην διεξαγωγή έρευνας πεδίου, τον σχεδιασμό και την έμπρακτη εκτέλεση επί μέρους δράσεων. Ορισμένες πηγές ήταν διαθέσιμες μόνο στα Γερμανικά («Ουλόκερος Αίγα» 1941.I.N. Dimitriadis*, «Αγροτικά ζώα της Κρήτης» 1911 Keller* , «Αυτόχθονα Βοοειδή» 1934. D. Papadopoulos*). Εξ ίσου σημαντικές ήταν μελέτες στα Ελληνικά όπως «Η Αγελάδα της Κέας» 1946 (Ι.Ν. Δημητριάδης) και «Ελληνική Κτηνοτροφία». 1900 (Ρ.Δημητριάδης). *
 • Η έκδοση τριμηνιαίου περιοδικού με τα «Νέα της Αμάλθειας».
 • Τετραετής έρευνα πεδίου και δημιουργία αρχείου αγροτικών ζώων στη Θεσσαλία με έμφαση στα αυτόχθονα πουλερικά, μικρόσωμους αγροτικούς σκύλους, πρόβατα και αίγες.

Λίστα Δράσεων Αιγών

 • Πρόγραμμα διάσωσης της Ουλόκερης αίγας.  Ένας εκτροφικός πυρήνας χρηματοδοτούμενος από την «Αμάλθεια» και επτά αυτοχρηματοδοτούμενοι από συνεργάτες.
 • Μελέτη του πληθυσμού του αγριόγιδου και του προβάτου Σαμοθράκης σε συνεργασία με Γ.Π.Αθηνών.

Λίστα Δράσεων Ιπποειδών

 • Καταγραφή και μελέτη του πληθυσμού των ελεύθερων αλόγων που διαβιούν στο δέλτα του Αξιού, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Μελέτη για την ταξινόμηση αλλά και των γενετικών τάσεων μεταξύ των ελληνικών φυλών αλόγων, μέσω εργαστηριακής εξέτασης γενετικού υλικού (STRs), σε συνεργασία με το A&M πανεπιστήμιο του Τέξας.
 • Συγκρότηση πυρήνα εκτροφής μικρόσωμων ελληνικών όνων στο Περδικάκι Αιτωλοακαρνανίας.
 • Συνεργασία με το «ΦΑΕΘΩΝ» Κέντρο Διάσωσης και Αναπαραγωγής μικρόσωμου αλόγου Ρόδου, με σκοπό την αύξηση του πληθυσμού και την επίσημη αναγνώριση της φυλής.
 • Μελέτη για το μικρόσωμο άλογο της Λέσβου (Μιντιλί).  Εντοπισμός ελεύθερων πληθυσμών του ‘εξαφανισμένου’ πληθυσμού.
 • Η συνεργασία με την «Ένωση Μικρόσωμου Αλόγου Σκύρου», με στόχο τη σύσταση πανελλήνιου γενεαλογικού βιβλίου της φυλής του μικρόσωμου αλόγου της Σκύρου και τη μετεξέλιξη του σε πιστοποιημένο από το κράτος φορέα ιπποπαραγωγών.

Λίστα Δράσεων Βοοειδών

 • Μελέτη για την ταυτοποίηση και ταξινόμηση των ελληνικών φυλών και πληθυσμών βοοειδών μέσω εργαστηριακής εξέτασης γενετικού υλικού (SNiP), σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο του Μονάχου.
 • Εντοπισμός της ‘χαμένης’ φυλής βοοειδών Συκιάς και δημιουργία από την Αμάλθεια αναπαραγωγικού πυρήνα στην Θεσπρωτία.
 • Εντοπισμός της ‘χαμένης’ φυλής βοοειδών Κέας στη Μακρόνησο, την Κύθνο και Ορεινή Τριφυλία (Μεσσηνία). Δημιουργία δύο νέων πυρήνων αναπαραγωγής.  Ένας χρηματοδοτούμενος από την «Αμάλθεια» (Κέα) και ένας αυτοχρηματοδοτούμενος από μέλος-συνεργάτη στην Σαλαμίνα.
 • Πρωτοβουλία για την δημιουργία ομάδας εκτροφέων αγελάδων Κέας με σκοπούς την από κοινού προσέγγιση του Υ.Α.Α.Τ., την περαιτέρω κατοχύρωση της φυλής, την δημιουργία συντονισμένου προγράμματος ελεγχόμενης επιλεκτικής εκτροφής, και γενεαλογίου (stud book) με την επίβλεψη της «Αμάλθειας».
 • Δημιουργία εκτροφικού πυρήνα (βραχυκερατικού πληθυσμού) βοοειδών προερχόμενων από τη Ροδόπη της Θράκης.
 • Εντοπισμός και μελέτη των ιδιαίτερων πληθυσμών βοοειδών στην Νίσυρο και το Καστελόριζο.
 • Εντοπισμός και επίβλεψη του πληθυσμού βοοειδών της Κρήτης (έξι μικρών πυρήνων).  Ενέργειες για την επίσημη αναγνώρισή τους ως φυλή μετά τα αποτελέσματα της μελέτης με το LMU του Μονάχου.
 • Δημιουργία ενός εκτροφικού πυρήνα βοοειδών στους Λειψούς.
 • Συνεργασία με το Grovni Goundation και το Φορέα Διαχείρισης Πάρκου Πρεσπών για την δημιουργία αναπαραγωγικού πυρήνα του ιδιαίτερου πληθυσμού των αγελάδων της περιοχής.  Ενέργειες για την επίσημη αναγνώρισή τους ως φυλή μετά τα αποτελέσματα της μελέτης με το LMU του Μονάχου.

Λίστα Δράσεων Προβάτων

 • Εντοπισμός της ‘χαμένης’ φυλής προβάτων Άργους.  Δημιουργία δύο χρηματοδοτούμενων αναπαραγωγικών πυρήνων από την «Αμάλθεια» και δύο αυτοχρηματοδοτούμενων από μέλη-συνεργάτες.
 • Εντοπισμός ατόμων της φυλής προβάτων Ευδήλου-Ικαρίας και σύσταση δύο αμιγών πυρήνων εκτροφής από την «Αμάλθεια».
 • Εντοπισμός της ‘χαμένης‘ φυλής πρόβατων Ρουμλουκίου και δημιουργία αναπαραγωγικού πυρήνα αυτοχρηματοδοτούμενου από συνεργάτη.
 • Εντοπισμός του τελευταίου κοπαδιού προβάτων Καταφυγίου με σκοπό την συγκρότηση πυρήνων και σε άλλες περιοχές.
 • Εντοπισμός δύο κοπαδιών της ‘εξαφανισμένης’ φυλής. πρόβατων Σητείας Κρήτης.
 • Εντοπισμός μη καταγεγραμμένων κοπαδιών πρόβατου Θράκης, Σαρακατσάνικου, Φλωρίνης-Πελαγονίας.
 • Εντοπισμός πληθυσμού του σπάνιου Βλάχικου πρόβατου.  Διενεργείται ζωοτεχνική μελέτη.
 • Δημιουργία ενός πυρήνα πρόβατων φυλής «Ορεινό Ηπείρου» (Μπούτσικο) χρηματοδοτούμενο από συνεργάτη και μέλος της «Αμάλθειας».
 • Έρευνα και δημιουργία ενός κοπαδιού της μη αναγνωρισμένης Κοκοβίτικης φυλής προβάτων, αυτοχρηματοδοτούμενη από συνεργάτη-μέλος.
 • Συνεργασία για τον εντοπισμό ατόμων και την ανασύσταση πυρήνα προβάτων Λευκίμμης-Κέρκυρας.  Δημιουργία δύο πυρήνων από συνεργάτες-μέλη.
 • Συνδρομή στη δημιουργία ενός οικόσιτου κοπαδιού της σπάνιας φυλής προβάτων Αγρινίου χρηματοδοτούμενο από συνεργάτη-μέλος.
 • Συνδρομή στη δημιουργία δύο κοπαδιών προβάτων της φυλής Κεφαλληνίας-Ιθάκης χρηματοδοτούμενα από συνεργάτες-μέλη.

Περισσότερα Άρθρα...