Μέλη Δ.Σ.

Τα μέλη του Δ.Σ. μας είναι: 

Πρόεδρος: Νικόλαος Κωστάρας

Αντιπρόεδρος: Ιωσήφ Mπιζέλης

Γενικός Γραμματέας:  Βασίλειος Λέκκας

Ειδικός Γραμματέας: Κώνσταντίνος Παπαιωάννου

Ταμίας: Μάτα Τριβιζάκη

Έφορος Οικονομικών: Αχιλλέας Τσαπραϊλης 

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: Μυρτώ Κωνσταντινίδου