Μέλη Δικτύου

Στο δίκτυο της «Αμάλθειας» υπάγονται τα εξής σωματεία:

  1. Ένωση Μικρόσωμης φυλής αλόγων Σκύρου.
  2. Παιωνία (Φυσιολατρικός και αθλητικός όμιλος).
  3. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αγελαδοτρόφων.
  4. Θεσσαλών Φίλιππος Ένωση.
  5. Εταιρία Προστασίας Πρεσπών.
  6. Ελληνική Εταιρία Κτηνιάτρων Μικρών Μηρυκαστικών.
  7. «Φαέθων» Σύλλογος Προστασίας Μικρόσωμου Αλόγου Ρόδου.
  8. Μολοσσός Ηπείρου.
  9. Σύλλογος Αγελαδοτρόφων Αυτοχθόνων Φυλών.
  10. Κτηνοτροφικός Σύλλογος Περιφέρειας Αττικής – Άγιος Γεώργιος.