Σκοποί

  • Η προστασία, διάσωση και ανάδειξη όλων των ελληνικών αυτόχθονων φυλών κατοικίδιων ζώων.

  • Η συνένωση/σύμπραξη των δυνάμεων μεταξύ σωματείων και ιδιωτών που έχουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς, η ανάπτυξη επικοινωνίας και σύσφιξη δεσμών μεταξύ τους με σκοπό την κοινή δράση.

  • Η ολοκλήρωση της καταγραφής του πλήρους φάσματος των αυτόχθονων φυλών και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους με σκοπό τη διατήρησή τους.

  • Η ενθάρρυνση, καθοδήγηση και επιμόρφωση των ιδιοκτητών, θαυμαστών, φίλων, μελετητών και εκτροφέων των φυλών αυτών.

  • Η παρακίνηση των αρμοδίων αρχών να υποστηρίξουν με κάθε τρόπο την ανάδειξη των φυλών αυτών.

  • Η στήριξη και βελτίωση της ελληνικής βιολογικής κτηνοτροφίας που βασίζεται σε αυτόχθονες φυλές.

  • Η ενίσχυση των τιμών των ντόπιων φυλών στο στάδιο παραγωγής.

  • Η ενθάρρυνση για τη δημιουργία συνεταιρισμών με στόχο την προστασία των ντόπιων φυλών.

  • Η επανένταξη των φυλών αυτών στις τοπικές κοινωνίες που διαβιούν και η προώθηση εναλλακτικών χρήσεων που θα αποτρέψει την εξαφάνισή τους.

  • Η υπεύθυνη ενημέρωση της κοινής γνώμης.