Σκοποί

• Η προστασία, διάσωση και ανάδειξη όλων των ελληνικών αυτόχθονων φυλών κατοικίδιων ζώων.

• Η συνένωση/σύμπραξη των δυνάμεων μεταξύ σωματείων και ιδιωτών που έχουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς, η ανάπτυξη επικοινωνίας και σύσφιξη δεσμών μεταξύ τους με σκοπό την κοινή δράση.

• Η ολοκλήρωση της καταγραφής του πλήρους φάσματος των αυτόχθονων φυλών και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους με σκοπό τη διατήρησή τους.

• Η ενθάρρυνση, καθοδήγηση και επιμόρφωση των ιδιοκτητών, θαυμαστών, φίλων, μελετητών και εκτροφέων των φυλών αυτών.

• Η παρακίνηση των αρμοδίων αρχών να υποστηρίξουν με κάθε τρόπο την ανάδειξη των φυλών αυτών.

• Η στήριξη και βελτίωση της ελληνικής βιολογικής κτηνοτροφίας που βασίζεται σε αυτόχθονες φυλές.

• Η ενίσχυση των τιμών των ντόπιων φυλών στο στάδιο παραγωγής.

• Η ενθάρρυνση για τη δημιουργία συνεταιρισμών με στόχο την προστασία των ντόπιων φυλών.

• Η επανένταξη των φυλών αυτών στις τοπικές κοινωνίες που διαβιούν και η προώθηση εναλλακτικών χρήσεων που θα αποτρέψει την εξαφάνισή τους.

• Η υπεύθυνη ενημέρωση της κοινής γνώμης.