Βιβλιογραφία Βοοειδών

• ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ, Α.Γ. (1991) Διερεύνηση του πληθυσμού και των συστημάτων παραγωγής των βουβάλων σε ελληνικούς υγροτόπους. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και Τομέας Ζωικής Παραγωγής του Τμήματος Γεωπονίας του Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη.

• ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Ι. Ν. (1933). Ο βους της Δυτ. Μακεδονίας. Θεσσαλονίκη.

• ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Ι. Ν. (1957). Μαθήματα Βοοτροφίας και Βουβαλοτροφίας. Εκδ. Γαρταγάνη.Θεσσαλονίκη.

• ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Ρ. (1900). Ελληνική Κτηνοτροφία. Εκδότης Γεώργιος Κασδόνης. Τυπογραφείο της Εστίας, Εν Αθήναις.

• ΕΞΑΡΧΟΣ, Ι. Κ. (1965). Συμβολή εις την μελέτην της βοοτροφίας εν Ηπείρω. Υπουργείο Γεωργίας, Σταθμός Γεωργικής Έρευνας Ιωαννίνων. Εκδόσεις Ηπειρωτικής Εστίας. Ιωάννινα.

• ΚΑΖΟΓΛΟΥ, Ι., XEGA, N., ΛΟΓΟΘΕΤΗ, Α. & DOLESO,N F. (2010). Σπάνιες φυλές βοοειδών στο διασυνοριακό Πάρκο Πρεσπών. Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Ξάνθη (14-16 Οκτωβρίου 2010). Εκδότες: Σιδηροπούλου Α., Μαντζανάς Κ.& Ιψικούδης Ι.

• ΚΑΛΑΪΣΑΚΗΣ, Π. (1948). Η αγελάς της νήσου Τήνου. Αθήναι.

• ΚΑΡΑΝΤΟΥΝΙΑΣ, Α. (1963). Εκτιμητική αγροτικών ζώων. Ι. Εκτιμητική βοός. Αθήναι

• ΚΑΡΑΝΤΟΥΝΙΑΣ, Α. (1964). Η χρησιμοποίησις των ζώων δι’ εργασίαν εν Ελλάδι. ΕθνικόΤυπογραφείο, Αθήναι.

• ΚΑΡΑΝΤΟΥΝΙΑΣ, Α. (1967). Ειδική Ζωοτεχνία. Βοοτροφία και Βουβαλοτροφία. Αθήναι.

• ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ, Ν., ΒΑΪΝΑΣ, Ε. & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ, Κ. (1991). Γενετική δομή βοοειδών φυλής «Συκιάς Χαλκιδικής». Δελτίον Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, 42 (2), 119.

• ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Δ.Ο. (1946). Η αγελάς της νήσου Κέας. Εκδόσεις Αρχείον Γεωργοοικονομικών Μελετών, Θεσσαλονίκη.

• ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. (1930). Η ελβετική αγελάς της Νήσου Κέας. Περιοδικό «Αγροτική Ζωή», Μάιος, τεύχος 32.

• ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. (1930). Η αγελάς της Νήσου Τήνου. Περιοδικό «Αγροτική Ζωή», Νοέμβριος, τεύχος 36.

• ΧΑΤΖΗΟΛΟΣ, Β. (1935). Η Γενεά Αγελάδων Συκιάς (Χαλκιδικής). Υπουργείο Γεωργίας. Εθνικό Τυπογραφείο. Εν Αθήναις.

• ΧΑΤΖΗΟΛΟΣ, Β. (1941). Το πρόβλημα της κτηνοτροφίας εν Ελλάδι. Ελληνική Εκδοτική Εταιρεία, Αθήναι.

• BAMPIDIS, V.A., SKAPETAS, V., ZOTOS, Α., CHRISTODOULOU, V., LAGKA, V., KATANOS, Ι. & GEORGOUDIS, Α. (2011) Milk production and quality of Greek buffalo. Agriculture, Crop and Animal Husbandry, 1/2011, 30–35.

• BETT R.C., OKEYO M.A., MALMOFORS B., JOHANSSON K., AGABA M. & KUGONZA D.R. (2013). Cattle breeds: Extinction or quasi-Extant? Resources, 2(3), 335–357.

• BIZELIS, I. (2015). Current situation of autochthonous breeds in Greece. http://www.save-foundation.net/images/konferenzen/2015/Iosif_Bizelis_Amaltheia.pdf.

• CYMBRON, T., FREEMAN, A.R., MALHEIRO, M.I., VIGNE, J-D. & BRADLEY, D.G. (2005). Microsatellite diversity suggests different histories for Mediterranean and Northern European cattle populations. Proc. R.So. B.,272, 1837-43.

• DECKER, J.E., McKAY, S.D., ROLF, M.M., KIM, J., MOLINA ALCALA, A., SONSTEGARD, T.S. et al (2014). Worldwide patterns of ancestry, divergence and admixture in domesticated cattle. PLoS Genet., 10(3), e1004254.

• FAO (2015). The second report on the state of the world’s animal genetic resources for food and agriculture. http://www.fao.org/3/a-i4787e.pdf.

• FAO (2019). Domestic Animal Diversity Information System (DAD-IS). http://www.fao.org/dad-is.

• FELIUS, M. (2016). On the breeds of cattle. Their history, classification & conservation. Doctoral Thesis. Publisher: Utrecht University. ISBN: 978-90-393-6471-0.

• FELIUS, M., BEERLING, M.L., BUCHANAN, D.S., BERT, T. B., KOOLMEES, P.A. & LENSTRA, J.A. (2014). On the history of cattle genetic resources. Diversity, 6(4), 705–50.

• FLORI, L., MOAZAMI- GOUDARZI, K. & ALARY, V (2019). A genomic map of climate adaptation in Mediterranean cattle breeds. Mol Ecol. 2019; 28:1009–1029.

• HATZIOLOS, B (1935). La race bovine de Sykia (Chalcidique). Resume. Ministere de l’ Agriculture. Athènes (in Greek & French).

• FRENCH, M.H. (1967). Les bovins d’Europe. Volume 2. Rome: FAO.

• FRIEND, J. & BISHOP, D. (1978). Cattle of the world. Blandford Press.

• GANDINI, G., AVON, L., BOHTE-WILHELMUS, D., BAY, E., COLINET, F.G., CHOROSZY, Z., et al (2010). Motives and values in farming local cattle breeds in Europe: a survey on 15 breeds. Anim Gen Res., 47, 45–58.

• GROENEVELD, L.F., LENSTRA, J.A., EDING, H., TORO, M.A., SCHERF, B., PILLING, D. et al (2010). Genetic diversity in farm animals – a review. Anim Genet., 41, 6–31.

• GRUNENFELDER, H. & TRIVIZAKI, S. (2014). Description of Prespa cattle (Mistrece). Monit Instit for Rare Breeds & Seeds in Europe, SAVE Foundation. 2014;2.

• HIEMSTRA, S.J., de HAAS, Y., MAKI-TANILA, A. & GANDINI, G. (2010). Local cattle breeds in Europe. Development of policies and strategies for self-sustaining breeds. Wageningen: Wageningen Academic Publishers.

• KELLER, O. (1909). Die antike Tierwelt. Leipzig: Engelmann.

• KELLER, C. (1911). Studien über die Haustiere der Mittelmeer-Inseln, Zürich.

• LOFTUS, R.T., MacHUGH, D.E., BRADLEY, D.G., SHARP, P.M. & CUNNINGHAM, P. (1994). Evidence for two independent domestications of cattle. Proc Natl Acad Sci U S A., 91(7), 2757–2761.

• MANETTI, C. (1921). L’Anatolia Meridionale. Firenze. Istituto Agricolo Coloniale Italiano.

• MANETTI, C. (1922) L’Anatolia. Firenze: Bemporad & Figlio. • MASON I.L. (1988) A world dictionary of livestock breeds, types and varieties. Wallingford: CABI.

• PAPACHRISTOU, D., KOUTSOULI, P., LALIOTIS, G.P., KUNZ, E., UPADHYAY, M., SEICHTER, D., RUSS, I., BUNEVSKI, G., KOSTARAS, N., BIZELIS, I. & MEDUGORA,C I (2020). Genomic diversity and population structure of the indigenous Greek and Cypriot cattle. Genetics Selection Evolution, (in press).

• PAPADOPOULOS, D.O. (1934) Das griechische brachyzere Rind. Die Rinderschläge von Hellasfestland, der Insel Euböa, Peloponnes und der Insel Kreta. Z Tierz Züchtungsbiol., 30(3):289–369.

• PETERS, J., ARBUCKLE, B.S. & POLLATH, N. (2014). Subsistence and beyond: Animals in Neolithic Anatolia. In: Özdoğan M, Başgelen N, Kuniholm P, Editors. The Neolithic in Turkey. 10500-5200 BC: environment, settlement, flora, fauna, dating, symbols of belief, with views from North, South, East, and West. Istanbul: Archaeology & Art Publications 135–203.

• PITT, O., SEVANE, N., NICOLAZZI, E.L., MacHUGH, D.E., PARK, S.D.E., COLLI, L. et al (2018). Domestication of cattle: two or three events? Evol Appl., 12(1):123-36.

• REED, C.A. (1959). Animal Domestication in the Prehistoric Near East. Science, 130:1629-39.

• RIPOLL, M.P. (2013). The Knossos Fauna and the Beginning of the Neolithic in the Mediterranean Islands. In: Efstratiou N, Karetsou A, Ntinou M, Editors. The Neolithic Settlement of Knossos in Crete: New Evidence for the Early Occupation of Crete and the Aegean Islands. Philadelphia: INSTAP Academic Press; 133-69.

• SAMPSON, A. (2018). Τhe mesolithic hunter-gatherers in the Southeastern Mediterranean and their contribution in the Neolithisation of the Aegean. Archaeology and Culture, 1(1):11-36.

• SAVE (2006). Prespa cattle in the Greek-Albanian border area. Quarterly newsletter of the European SAVE Foundation (Safeguard of Agricultural Varieties in Europe).

• VERDUGO, M.P., MULLIN, V.E., SCHEU, A. et al (2019). Ancient cattle genomics, origins, and rapid turnover in the Fertile Crescent. Science, 365(6449), 173-176.

• VEZZANI, V. (1929). Rodi e il suo Problema Zootecnico. Istituto Zootecnico e Caseario per il Piemonte Torino (Lucento). Estratto del n1 Gennaio (VII) della rivista mensile "Natura", Milano.Via Mantegna n.6.

• ZERVAS, N. & BOYAZOGLOU, J.G. (1977). La préservation et mise en valeur des populations locales en Méditerranée: état actuel du cheptel et des méthodes d’élevage en Grèce. Pérignat lès Sarliève: SEZ. Société d’ EthnoZoologie.