Βιβλιογραφία Αιγών

• ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Α. (1960). Προβατοτροφία και Αιγοτροφία εν Ελλάδι. Συνέδριο FAO επί της παραγωγής και της χρησιμοποιήσεως του γάλακτος των προβάτων και των αιγών. Αθήναι.

• ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΛΗΣ, Μ. (1999). Γενετική δομή των εγχώριων πληθυσμών αιγών (Capra aegagrus forma hircus). Διδακτορική Διατριβή. Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΓΠΑ. Αθήνα.

• ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΛΗΣ, Μ., ΜΠΙΖΕΛΗΣ, Ι., ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, Ε. & ΡΟΓΔΑΚΗΣ, Ε. (1999). Γονιδιακή δομή των εγχώριων πληθυσμών αιγών. Γονιδιακές συχνότητες. Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήμης, 26, 5-24.

• ΓΟΥΛΑΣ, Π. (1993). Αναπαραγωγικό πρότυπο και αποδόσεις της εγχώριας γίδας (Capra Prisca), κάτω από ημιεντατικές και εντατικές συνθήκες εκτροφής σε σχέση με την αίγα φυλής Zaanen. Διδακτορική Διατριβή. Τμήμα Κτηνιατρικής ΑΠΘ. Θεσσαλονίκη.

• ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Ι. (1954). Μαθήματα Προβατοτροφίας και Αιγοτροφίας. Θεσσαλονίκη.

• ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Ρ. (1900). Ελληνική Κτηνοτροφία. Εκδότης Γεώργιος Κασδόνης. Τυπογραφείο της Εστίας, Εν Αθήναις.

• ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (2016). «Διατήρηση και Διαχείριση Ζωικών Γενετικών Πόρων: αναγκαιότητα και επένδυση ταυτόχρονα» Ημερίδα Τρίτη 14 Ιουνίου 2016, Ιωάννινα, ΕΠΙΣTHMONIKO ΠEΡΙOΔIKO THΣ EΛΛHNIKHΣ ZΩOTEXNIKHΣ ETAIPIAΣ (EZΕ). ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 43, 1 - 47.

• ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ, Δ. & ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ, Ν. (1992). Γιδοτροφία. Θεσσαλονίκη.

• ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ, Γ. (2016). Μελέτη του πληθυσμού προβάτων και αιγών της Σαμοθράκης. Πτυχιακή Μελέτη. Εργαστήριο Ζωοτεχνίας ΓΠΑ.

• ΜΠΙΖΕΛΗΣ, Ι. (2013). Αξιολόγηση και αξιοποίηση ελληνικών φυλών προβάτων και αιγών. Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήμης, Ειδική έκδοση, 40 - 43.

• ΜΠΙΖΕΛΗΣ, Ι. (2015). Το αρχαίο αγριόγιδο της Σαμοθράκης. ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΜΑΛΘΕΙΑΣ, τεύχος 13.

• ΡΟΓΔΑΚΗΣ, Ε., ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ, Χ., ΜΗΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ, Δ., ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Τ. & ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, Ε. (1996). Αίγα Σκοπέλου: Μορφολογικά, αναπαραγωγικά και παραγωγικά χαρακτηριστικά. Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής εταιρίας, 22, 25 – 35.

• ΡΟΓΔΑΚΗΣ, Ε. (2006). Γενική Ζωοτεχνία. Εκδ. Σταμούλη. Αθήνα.

• ΦΑΣΟΥΛΑΣ, Α.(2007). Φαινοτυπική ανάλυση των παραγωγικών και αναπαραγωγικών αποδόσεων της αίγας Σκοπέλου, Μεταπτυχιακή Μελέτη, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας, Αθήνα.

• ΦΙΛΟΣ, Γ. (1992). Αυτόχθονες Ελληνικές Φυλές και Πληθυσμοί Αγροτικών Ζώων και δυνατότητες διάσωσης σπανίων φυλών αυτών. Μεταπτυχιακή μελέτη. ΓΠΑ.

• ΧΑΤΖΗΟΛΟΣ, Β. (1941). Το πρόβλημα της Κτηνοτροφίας εν Ελλάδι. Ελληνική Εκδοτική Εταιρεία. Αθήναι. • ADAMETZ, L. (1926). Lehrbuch der allgemeinen Tierzucht. Wien.

• AUDIOT, A. (1995). Races d’ hier pour l’ elevage de demain , INRA editions.

• CANON J., GARCIA D., GARCIA-ATANCE, M.A., OBEXER-RUFF, G., LENSTRA, J.A., AJMONE-MARSAN, P. & DUNNER, S. (2006). Geographical partitioning of goat diversity in Europe and the Middle East, Animal Genetics, 37 (4), 327-334.

• KONDYLI, Ε., KATSIARI, Μ. & VOYTSINAS L. (2007). Variations of vitamin and mineral contents in raw goat milk of the indigenous Greek breed during lactation, Food Chemistry, 100 (1), 226-230.

• MASON, I. L. (1991). Classification and distribution of goat breeds, in ‘Genetic Resources of Pig, Sheep and Goat’ (ed. K. Maijala), World Animal Science Series No. B8, Elsevier Science Publishing, Amsterdam, the Netherlands.

• MASON, I. L. (1996). World Dictionary of Livestock Breeds. Types and Varieties. CAB International.

• MOATSOU, G., MOSCHOPOYLOY, E., MOLLE, D., GAGNAIRE, V., KANDARAKIS, I. & LEONIL, J. (2008). Comparative study of the protein fraction of goat milk from the Indigenous Greek breed and from international breeds. Food Chemistry, 106, 509-520.

• PARISET, L., CUTERI, A., LIGDA, C., AJMORE-MARSAN, P., VALENTINI, A. & ECONOGENE Consortium (2009). Geographical patterning of sixteen goat breeds from Italy, Albania and Greece assessed by Single Nucleotide Polymorphisms. BMC Ecology, 9, 20.

• ZEDER, Μ. & Hesse, B. (2000). The Initial Domestication of Goats (Capra hircus) in the Zagros Mountains 10,000 Years Ago. Science, 287, 2254 – 2257.