Βιβλιογραφία Ιπποειδών

• ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ, Μ. & SONDAAR, P. (1977). Η Εξέλιξη του Ίππου, τεύχος Α, Εκδόσεις Γ. Γκελμπέσης.

• HEURTLEY, W.A. (1936). Prehistoric Macedonia, Cambridge Univ. Press.

• DREWS, R. (1998). Η Έλευσης των Ελλήνων, Εκδόσεις Οδυσσέας.

• ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ. (1970). Τόμος Γ2, Εκδοτική Αθηνών.

• COTHRAN, G., KOSTARAS, N., JURAS, R., CONTANT, E. (2010). – «Genetic diversity in native Greek horses». EEAP 61ST Annual Meeting Heraklion, Book of Abstracts, p.210.

• ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ, Ι. (2004). Ον Λογικό & Άλογο, Πλίνθος ΕΠΕ, Αθήνα.

• ΧΑΤΖΗΟΛΟΣ, Β. (1941). Το πρόβλημα τα Κτηνοτροφίας εν Ελλάδι. Ελληνική Εκδοτική Εταιρεία, Αθήναι.

• ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ (125-180 μ.Χ.) στο έργο του «Συμπόσιον ή Λαπίθαι» αναφέρεται στους Κενταύρους.

• ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ (45-120 μ.Χ.) στο έργο του «Αλέξανδρος» αναφέρεται στο Βουκεφάλα.

• ΖΑΦΡΑΚΑΣ, Α. (1991). ). Ο Ίππος και η εκτροφή του. Εκδόσεις Αφοι Κυριακίδη.

• ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Ρ. (1900). Ελληνική Κτηνοτροφία. Εκδότης Γεώργιος Κασδόνης. Τυπογραφείο της Εστίας, Εν Αθήναις.

• WUTKE, S., ANDERSSON, L., BENECKE, N., SANDOVAL-CASTELLANOS, E.,GONZALEZ, J., HALLSSON, J.H., LOUGAS, L., MAGNELL, O., MORALES-MUNIZ, A., ORLANDO, L., PALSDOTTIR, A.H., REISSMANN, M., MUNOZ-RODRIGUEZ, M.B., RUTTKAY, M., TRINKS, A., HOFREITER, M., LUDWIG, A. (2016). The origin of ambling horses. Curr Biol. 2016; 26(15): R697-R699.

• ΜΑΡΙΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Η. (1938). Νησιωτικοί πληθυσμοί νάνων θηλαστικών εις το Αρχιπέλαγος του Αιγαίου κατά το Τεταρτογενές. Ann. Geol. Pays Hellen. 1938; 28: 353-. 367.

• ΚΟΥΛΑΝΤΙΑΝΟΥ, Ζ. (1980). Τα μυστηριώδη άλογα της Σκύρου., Εκδόσεις Ηριδανός.

• VEZZANI,V. (1929). Rodi e il suo problema zootecnico., Istituto zootecnico e caseario per il Piemonte Torino, rivista “Natura” Milano.

• GEJVALL, N.J. (1969). Lerna I. The Fauna, American School of Classical Studies in Athens, Prinston.

• THE NEW ENCYCLOPEDIA BRITANICA. (1992) 15th Edition Volume 4.

• ΝΙΚΟΛΑΟΥ, N., ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Δ. (2019). Σύστημα εκτροφής όνων για την παραγωγή γάλακτος., Υπ.Α.Α.Τ., Εθνικό Τυπογραφείο, σελ. 12.