Βιβλιογραφία Πουλερικών

• ΑΡΓΥΡΙΟΥ, Α. (1928). Τα Πουλερικά (κότες, πάπιες, χήνες, φραγκόκοτες, ινδιάνοι ). Ελληνική Γεωργική Εταιρεία.

• ΔΕΝΔΡΑΜΗ, Ν. (1926). Η Κότα. Ελληνική Γεωργική Εταιρεία.

• ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Ρ. (1900). Ελληνική Κτηνοτροφία. Εστία. Εν Αθήναις.

• ΚΥΠΡΑΙΟΣ, Ι. (2005). Οι Βούτες. Αθήνα.

• ΨΑΛΤΗΣ, Γ. (1933). Η Κότα. Ελληνική Γεωργική Εταιρεία.

• CHRISTOPOULOS, A. (2015). An Old Local Guinea Fowl Population in East Central Greece. Guinea Fowl International, 8, 1-3.

• VEZZANI, V. (1929). Rodi e il suo problema zootecnico. Istituto Zootecnico e Caseario per il Piemonte, Torino (Lucento).